Végfelhasználói Licencszerződés

(Utoljára módosítva: 2023. április 11.)

1. Elfogadás

Az ALSAD Web és Mobil alapú szoftveralkalmazás (továbbiakban: együttesen „Alkalmazás”, illetve külön-külön „ALSAD Webes Alkalmazás” és „ALSAD Mobil Alkalmazás”), a webhely és azok tartalma felett az ALSAD Medical Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 26684802-2-41, cégjegyzék szám: 01-09-414690, továbbiakban: „ALSAD Medical”) gyakorolja a rendelkezési és egyéb jogokat, beleértve az üzemeltetést és fenntartást is.

Az „Elfogadás” vagy „OK” gombra kattintva, illetve az Alkalmazás használatával Ön, mint felhasználó (továbbiakban: Licenszjogosult) kifejezetten elfogadja, hogy a ALSAD Medical és Ön között jogi megállapodás jön létre. Egyidejűleg tudomásul veszi és jogilag önmagára kötelező érvényűnek tekinti a jelen Végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban „Megállapodás” vagy „Szerződés”) feltételeit.

Az Alkalmazásba való belépéssel megerősíti, hogy 14 évnél idősebb. Abban az esetben, ha az Ön életkora 14 és 18 éves kor közé esik, az Alkalmazásba való belépése törvényes képviselőjének (pl. szülő, gyám) hozzájárulásához kötött.

Ezennel lemond minden alkalmazandó jogról, amely eredeti (nem elektronikus) aláírást, vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, az alkalmazandó jog által nem tiltott mértékben. Az Alkalmazás használata a jelen Szerződés maradéktalan elfogadását követően lehetséges, amennyiben a jelen Szerződés tartalmával egészben vagy részben nem ért egyet, úgy nem jogosult használni az Alkalmazást.

2. Módosítás

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor felülvizsgáljuk vagy módosítsuk a jelen Megállapodást egy, az alkalmazáson belül küldött értesítéssel és/vagy a módosított Megállapodás közzétételével, Az Alkalmazás további használata a módosított feltételek automatikus elfogadását jelenti.

3. Licenc tartalma

A jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően, a jelen Megállapodás időtartama alatt a ALSAD egy személyes, visszavonható, nem kizárólagos, alvállalkozóként tovább nem értékesíthető, használatra nem átengedhető, nem átruházható licencet ad Önnek, amely által jogosulttá válik: (1) használni az Alkalmazást mobil telefonon, táblagépen vagy más eszközön (a továbbiakban „Készülék”), amely az Ön tulajdonában van vagy az ellenőrzése alatt áll; valamint hogy (2) hozzáférjen az alkalmazáshoz és használja az adott Készüléken a jelen Megállapodásnak és az alkalmazandó Felhasználási feltételeknek megfelelően (az alábbiakban meghatározottak szerint).

4. Licenckorlátozások

Az előző pontban (3. Licenc tartalma) megengedettek kivételével Ön beleegyezik abba, hogy nem engedi meg harmadik félnek, hogy: (1) további  licensz jogokat szerezzen, terjessze, eladja, kölcsönözze vagy bérbe adja az Alkalmazást; (2) elérhetővé tegye az Alkalmazást egy olyan hálózaton keresztül, ahol azt egy időben, egyszerre több, különböző személy tulajdonában lévő vagy általuk üzemeltetett eszköz is használhatja; (3) visszaállítsa, visszafejtse, dekódolja, vagy megpróbálja levezetni az Alkalmazás forráskódját; (4) az Alkalmazás vagy annak bármely részét másolja, javítsa vagy származékos részeit másolja (kivéve biztonsági mentés céljából); (5) megkerülje, tiltsa vagy más módon zavarja az Alkalmazás biztonsághoz kapcsolódó részeit, vagy olyan funkcióit, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozzák az alkalmazás használatát; (6) eltávolítson, módosítson vagy elrejtsen minden olyan saját tulajdonú értesítést vagy azonosítást, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a szabadalmat vagy más értesítést, amely az Alkalmazásban található vagy látható; (7) az Alkalmazás által biztosított bármely kommunikációs rendszert jogosulatlan és/vagy kéretlen kereskedelmi célokra használja; (8) az ALSAD nevét, logóját vagy védjegyeit előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül használja; és/vagy (9) az Alkalmazást az alkalmazandó törvények, szabályok vagy rendeletek megsértésére, vagy bármilyen jogellenes, káros, felelőtlen vagy nem megfelelő cél érdekében használja, vagy bármely olyan módon, amely sérti a jelen Megállapodást, vagy az ALSAD Medical és/vagy szerződő partnereinek szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogait.

5. Felhasználói fiókok

ALSAD Mobil Alkalmazás felhasználóként regisztrálhat ingyenes szolgáltatási csomagra (továbbiakban „Basic Csomag”) vagy prémium szolgáltatási csomagra (továbbiakban „Prémium Csomag”).

ALSAD Webes Alkalmazás esetén felhasználóként kizárólag Prémium Csomagra regisztrálhat.

A Prémium Csomag további szolgáltatásokhoz vagy tartalmakhoz adhat hozzáférést, amelyek a Basic Csomagban nem szerepelnek: Például, de nem kizárólagosan,  ajánlott diétákhoz hozzáférés, összes diéta hozzáférés, okoseszköz csatlakoztatás, statisztikák, labor kiértékelés, egészségügyi szolgáltatóhoz való csatlakozás.

A regisztráció vagy a bejelentkezés módját, illetve az ezekkel elérhető Alkalmazást az ALSAD Medical saját döntése szerint bármikor megváltoztathatja.

Harmadik fél által nyújtott alkalmazáson vagy közösségi médiafelületen keresztül történő regisztráció esetén Ön kijelenti, hogy ez a felhasználói azonosító az Öné és minden joggal rendelkezik ahhoz, hogy ilyen felületen vagy alkalmazáson keresztül számunkra információt nyújtson. Az ALSAD Medical fenntartja azon jogát, hogy bármely felhasználó regisztrációját visszautasítsa vagy később visszavonja, a felhasználói fiókját törölje, indokolási kötelezettség nélkül.

Regisztrációkor Ön megerősíti, hogy pontos és teljes információkat ad át részünkre, hogy felhasználói fiókját létrehozhassuk és lehetővé tegyük az Alkalmazás használatát, illetve megerősíti, hogy amennyiben adataiban változás áll be, akkor adatait a lehető legrövidebb időn belül frissíti. Az Ön felelőssége ezen adatok pontos közlése, illetve naprakészen tartása.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem oszthatja meg felhasználói fiókját vagy bejelentkezési adatait semmilyen harmadik féllel, és nem engedheti meg, hogy harmadik fél hozzáférjen fiókjához, továbbá felelős a felhasználói fiókjához tartozó bejelentkezési adatok titkosságának megőrzéséért.

Teljes mértékben és kizárólagosan Ön felelős a számítógépes rendszer, a mobil eszköz és a felhasználói fiókjában végzett minden tevékenység biztonságáért, még abban az esetben is, ha az ilyen tevékenységeket nem személyesen Ön végezte el az eszközén.

Az Alkalmazás használata megszakítható a felhasználói fiók helytelen használata esetén, illetve abban az esetben is, ha Ön vagy a fiókját használó harmadik személy megsértette a jelen Megállapodásban foglaltakat.

Az Ön fiókjának jogosulatlan használata esetén köteles az ALSAD Medical e-mail cím útján való azonnali értesítésére.

Az ALSAD Medical nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Alkalmazás jogosulatlan használatából ered. Ön egyidejűleg vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti az ALSAD Medical-t az Alkalmazás helytelen vagy illegális használatából fakadó károk miatt, beleértve a felmerült díjakat és adókat is.  Ez alól abban az esetben mentesül, ha azonnal értesítette az ALSAD Medical-t a fenti e-mail címen a nem Ön által végrehajtott jogsértő használatról.

6. Egészségügyi szolgáltató, praxisközösség, orvos, dietetikus váltása

Önnek a Licenc vásárlása folyamán vagy az Alkalmazásban lehetősége van a Személyes Adataim menü pont alatt „Egészségügyi szolgáltató, praxisközösség”-get választani, a praxisközösségen belül pedig kezelő orvost vagy dietetikust választani. A megjelölt orvos és dietetikus számára hozzájárulhat az egészségügyi és diéta adatainak megosztására. A praxisközösségen belül Ön a megjelölt orvos vagy dietetikus személyét bármikor megváltoztathatja tartalom- és adatvesztés nélkül.

Ha Ön egészségügyi szolgáltatót, praxisközösséget vált, akkor abban az esetben a belépést követően rögzített Receptek, Diéták, Étkezési naptár és a Rögzített étkezések a praxisközösségek szerzői joga miatt törlésre kerülnek.

A rögzített étkezésekről a Statisztika és riport menüpontban elérhető Diéta riport funkció segítségével az eddigi adatairól elmenthető, nyomtatható összesítő készíthető, amelyet megőrizhet.

Az Ön által rögzített Személyes adatok menüpont alatt tárolt információk (egészségügyi adatok, vérnyomás és vércukormérés, laboradatok, okos eszközökről szinkronizált adatok) továbbra is elérhetőek lesznek az új praxisközösségben is.

7. Felhasználói fiók megszüntetése

Ön tudomásul veszi, hogy az ALSAD bármilyen okból, saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül megszüntetheti a felhasználói fiókját az alábbi esetekben: (1) jelen Megállapodás vagy annak szellemének megsértése, (2) csalás, zaklatás vagy más bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése; vagy (3) olyan viselkedés, amely káros más felhasználókra, harmadik felekre, az Alkalmazás közösségére vagy az ALSAD üzleti érdekeire.

Abban az esetben, ha a fentiek miatt az ALSAD Medical szünteti meg a felhasználói fiókját, az ALSAD Medical kifejezett engedélye nélkül Ön nem regisztrálhat ismét az Alkalmazásba. Ha úgy gondolja, hogy az ALSAD helytelenül lépett fel az Ön felhasználói fiókjával szemben, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk a e-mail címen.

A fentieken túlmenően, amennyiben az ALSAD Medical azt tapasztalja, hogy Ön a jelen Megállapodást megsértette vagy bármilyen illegális, vagy nem megfelelő magatartást tanúsított, akkor az ALSAD Medical egyéb korrekciós intézkedések megtételére is jogosult, amelyet az adott helyzetben megfelelőnek tart.

Az ALSAD Medical fenntartja magának a jogot a jelen Megállapodás vélt megsértése, vagy az Alkalmazáson keresztüli szabálytalan és nem megfelelő magatartás tanúsítása esetén a történtek kivizsgálására. Az ALSAD Medical ezzel összefüggésben teljes mértékben együttműködik minden bűnüldöző hatósággal és bírósággal, különös tekintettel azon személyek identitásának felfedésére, akik jogellenes magatartással, tevékenységgel érintettek.

A felhasználói fiók megszüntetése természetesen a Licenszjogosult által is kezdeményezhető: Ön bármikor és bármilyen okból kérheti fiókjának megszüntetését a e-mail címre küldött levelével, vagy az alábbi módon.

A Licenszjogosult saját maga is kezedményezheti a saját felhasználói fiók megszüntetését az Alkalmazás Fiók kezelés menüjének Regisztráció megszüntetése menüpont alatt. Ebben az esetben 14 napon belül megszüntetésre kerül a felhasználói fiók. Amennyiben a 14 nap alatt visszavonja a felhasználói fiók megszüntetését, abban az esetben tovább él a felhasználói fiók.

Felhasználói fiókjának felfüggesztése vagy megszüntetése nem érinti a jelen Megállapodás szerint fennálló kötelezettségeit (beleértve, de nem kizárólagosan a tulajdonjogokkal, kártérítéssel kapcsolatban, az Ön által tett bármely nyilatkozatot és garanciát, valamint a felelősség korlátozását), amelyek érvényesítése nem függ a felhasználói fiók meglététől/fennállásától.

8. App Store-ok

Ha az ALSAD Mobil Alkalmazást harmadik féltől származó App Store-ból (Apple App Store és Google Play Áruház, továbbiakban együttesen „Alkalmazásszolgáltató”) tölti le, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy

Az Alkalmazásszolgáltató nem felelős az Alkalmazással vagy az Alkalmazás birtoklásával és használatával kapcsolatos követeléseinek kezeléséért.

A Végfelhasználói Licencszerződés az ALSAD MEdical és Ön  között érvényben lévő megállapodás, nem pedig az Alkalmazásszolgáltatóval kötött megállapodás. Az ALSAD Medical és az Alkalmazásszolgáltató között érvényes szerződés alkalmazásáért az ALSAd Medical a felelős.

Abban az esetben, ha az ALSAD Mobil Alkalmazás nem felel meg a vonatkozó és jelen Megállapodásban rögzített garanciáknak, akkor (1) értesítheti az Alkalmazásszolgáltatót, és az Alkalmazásszolgáltató visszatérítheti Önnek az Alkalmazás vételárát, (2) melynek maximuma az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mérték,de sosem több az Alkalmazás vételáránál, így az Alkalmazásszolgáltatót semmilyen más jótállási kötelezettség nem terheli az ALSAD Mobil Alkalmazással kapcsolatban, és (3) a jótállás megsértésének tulajdonítható egyéb követelések, veszteségek, kötelezettségek, károk, költségek az ALSAD Medical-t terhelik és az Alkalmazásszolgáltató között érvényes szerződés alapján az ALSAD Medical felelőssége.

Ha egy harmadik fél azt állítja, hogy az ALSAD Mobil Alkalmazás megsérti egy másik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, az Alkalmazásszolgáltató és a ALSAD Medical közötti megállapodás figyelembe vételével, abban az esetben az ALSAD Medical felelős az ilyen igények kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és a jelen Végfelhasználói Licencszerződés által előírt mértékben.

Az ALSAD Mobil Alkalmazás használata során be kell tartania a harmadik féltől származó összes vonatkozó és jogszerű szolgáltatási feltételt.

Az ALSAD Mobil Alkalmazással kapcsolatosan az Alkalmazásszolgáltató nem köteles karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtani.

9. Apple App Store előírások

Amennyiben az Alkalmazást az Apple Inc. (a továbbiakban: „Apple”) platformja, az App Store segítségével tötli le (vagy ha bármikor egy Apple iOS applikációt tölt le), akkor a korlátozott felelősségi nyilatkozatoktól vagy ezzel kapcsolatos korlátozásoktól el nem térve a következőek érvényesek a Szerződésben:

Tudomásul veszi és elismeri, hogy:

  • Ez a Szerződés kizárólag Ön és az ALSAD Medical közt jött létre, nem pedig az Apple, az ALSAD Medical és licenszelői közt, tehát az Apple nem felelős az Alkalmazás (App) és tartalma tekintetében;
  • az ALSAD Mobil Alkalmazás használata az Apple által meghatározott Felhasználási feltételekhez kötött, beleértve az Apple App Store Szolgáltatási feltételeket, ennek a Szerződésnek a kezdő dátumán érvényes hatállyal;
  • a Licenc-t egy nem átruházható módon nyújtják egy Apple iPhone, iPad, vagy egyéb Apple-márkájú eszközön, amelyet Ön tulajdonol vagy rendelkezik felette, és iOS operációs rendszer fut rajta;
  • Az ALSAD Medical kizárólagosan felelős bármilyen karbantartási vagy támogatási szolgáltatásért az Alkalmazást illetően, ahogyan ez a Szerződés részletezi, illetve ahogy a hatályos jog előírja. Az Apple nem köteles bárminemű, az Alkalmazással kapcsolatos támogató vagy karbantartó szolgáltatások nyújtására;
  • Az ALSAD Medical kizárólagos felelősséggel tartozik a termék garanciáit illetően, közvetlenül vagy a hatályos jog által megkövetelve, azokban az esetekben, amikor felelőssége nem hatályosan kizárt. Ha egy, az ALSAD Mobil Alkalmazással kapcsolatos alkalmazandó garancia nem teljesül, Ön az Apple-t értesítheti és az Apple, az érvényes kereteken belül visszatéríti a vásárlási árat (ha volt ilyen), amelyet Ön az ALSAD Mobil Alkalmazásért fizetett. A hatályos jog maximális mértékéig az Apple semmilyen ezen túlmenő garanciális kötelezettséget nem vállal az Alkalmazással kapcsolatban, minden egyéb káresemény, veszteség, tartozás, költség és kiadás vagy a garanciának való nem megfelelés az ALSAD Medical kizárólagos felelőssége lesz;
  • Az ALSAD Medical, és nem az Apple, felelős minden termékkel kapcsolatos kárbejelentésért amelyet Ön vagy bármely harmadik fél tesz és az Alkalmazással kapcsolatos, illetve az Ön ALSAD Mobil Alkalmazással kapcsolatos tulajdonlásával és használatával, beleértve, de nem korlátozva a: (a) termékfelelősségi követelést; (b) olyan követelést, amely szerint az ALSAD Mobil Alkalmazás bármilyen szabályozási vagy jogi előírásnak nem felel meg; valamint (c) fogyasztóvédelmi vagy hasonló szabályozáshoz kapcsolódó követelést, beleértve az ALSAD Mobil Alkalmazás kapcsolatát a HealthKit vagy HomeKit keretrendszerekkel;
  • bármely harmadik fél követelése esetén, hogy az ALSAD Mobil Alkalmazás birtoklása vagy használata sérti eme harmadik fél szellemi tulajdonjogát, az Apple nem felelős a kivizsgálás/védelem, megegyezés vagy felmentési eljárások lefolytatásáért bármely ilyen szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos követelése ügyében;
  • az Apple, és leányvállalatai, valamint e Szerződés harmadik fél haszonélvezői, amennyiben Ön elfogadja eme szerződési feltételeket, az Apple fenntartja a jogot (és úgy kell vélelmezni, hogy ezt a jogot elfogadta) hogy a Szerződés feltételeit betartandó Önnel szemben, mint harmadik fél haszonélvezővel eljárjon, a szerződést érvényesítse.

Ön kijelenti és biztosítja, hogy:

  • nem olyan ország a székhelye vagy lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye vagy életvitelének központja, amely az USA kormányának embargójának hatálya alá esik, vagy „terrorizmust támogató” kategóriába eső országban van, illetve
  • Ön nem szerepel az USA kormányának „tiltott vagy korlátozott felek” listáján.

Amennyiben bármilyen kérdése, panasza vagy kárbejelentése van az ALSAD Mobil Alkalmazással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a ALSAD képviselőivel a elérhetőségen.

10. Fizetés

Az ALSAD Mobil Prémium, illetve az ALSAD Webes Alkalmazás használata a végfelhasználói (páciens) fiókra vonatkozóan regisztrációhoz kötött, amely harmadik fél részére fizetési kötelezettséggel járhat.

A végfelhasználó regisztrálhat az ALSAD Webes Alkalmazásra az ALSAD webes felületein (www.dietaajanlas.hu, www.vesebetegdieta.hu, www.diabeteszdieta.hu), illetve regisztrálhat az ALSAD Mobil Alkalmazás letöltésével (Apple Store vagy Google Play Áruház). A Webes Alkalmazásra való regisztráció a Prémium Mobil Alkalmazás igénybevételére is jogosít, és a Prémium Mobil Alkalmazásra való regisztráció a Webes Alkalmazás igénybevételére is feljogosítja a felhasználót.

Az ingyenes Basic Mobil Alkalmazás felhasználói nem jogosultak a Prémium Mobil Alkalmazás vagy a Webes Alkalmazás használatára.

A Prémium Mobil Alkalmazás esetében jelenleg a végfelhasználói fiók díjának megfizetése az ALSAD Mobil Alkalmazásból indítva az Apple App Store, illetve a Google Play Áruház fizetési rendszerén keresztül történik.

Az ALSAD Webes Alkalmazásra jelenleg a végfelhasználói fiók díjának megfizetése az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay (még több információ: https://simplepay.hu ) online bankkártyás fizetési rendszeren keresztül történik.

Az ALSAD Medical bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja az árakat vagy fizetési módokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webes, illetve Mobil Alkalmazás használata (és a Mobil Alkalmazás letöltése) internetkapcsolatot vagy adathozzáférést igényelhet és használhat. Amennyiben a harmadik fél szolgáltatása, az Internet, vagy az adatfelhasználásra további díjak érvényesek, Ön vállalja, hogy kizárólagosan Ön felelős a díjak megfizetéséért.

Az ALSAD Medical az Alkalmazás használatának értékesítését egészségügyi szolgáltatást végző, praxisközösséggel rendelkező B2B (Business to Business) partnerek számára is végzi, egyedi szerződéses jogviszony alapján, mely visszterhes jogügylet, vagyis fizetési kötelezettséggel jár. A B2B partnerek az Alkalmazás regisztrációs díjának megfizetését átutalással teljesíti.

Az Alkalmazás egyes funkcióit más partnerek/szállítók biztosíthatják. A partnerek feltételei határozzák meg az Alkalmazás ezen jellemzőit, beleértve a fizetési feltételeket, a jótállásokat és a visszaküldésre vonatkozó szabályokat. További információkért látogasson el a partnerek honlapjára. Az ALSAD Medical fenntartja magánknak a jogot, hogy a jövőben megváltoztassa az Alkalmazás bizonyos funkcióinak nyújtásának módját, lehetővé téve, hogy a kifizetéseket az Alkalmazáson belül lehessen végrehajtani.

Ön köteles betartani az Ön által használt fizetési módok feltételeit. Az ALSAD fenntartja a jogot a szolgáltatások vagy áruk megrendelésének törlésére, ha a teljes kifizetés nem érkezik meg. Az ALSAD fenntartja a jogot, hogy töröl minden olyan tranzakciót, amelyről okkal feltételezheti, hogy csalás történt, többek között hitelkártya, bankkártya vagy más fizetési mód jogosulatlan használata révén.

Ön kizárólagos felelősséggel tartozik az Ön által az ALSAD Mobil Alkalmazáson keresztül fizetendő összegekért és azok adóiért. Az ALSAD Medical a törvény által megkövetelt mértékben a befizetendő összegekből levonja az alkalmazandó díjakat és adókat.

11. Szolgáltatások és ajánlások

Az ALSAD online egészségügyi teszteket biztosíthat, hogy segítse az ajánlások személyre szabását az Ön igényeinek megfelelően. Az ALSAD Medical nem szerzője/létrehozója ezen teszteknek, és nem vállalja a felelősséget azok pontosságáért, biztonságáért és/vagy alkalmazhatóságáért. Ezek a tesztek kizárólag tájékoztatási és oktatási célokat szolgálnak, és nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek vagy dietetikusok szakmai állásfoglalását, szakvéleményét a felhasználó diagnosztizálásában és kezelésében.

Sem a tesztek, sem a tartalom, sem az ezen Alkalmazás által kínált egyéb szolgáltatások, ajánlások nem minősülnek orvosi diagnózisnak vagy kezelésnek, így azokat nem is helyettesíthetik.

Az ALSAD az egészségügyi vizsgálatok eredményeit és a felhasználók által szolgáltatott információkat arra használja, hogy ajánlásokat készítsen étkezési tervekre, receptekre, csomagolt élelmiszerekre és éttermi ételekre (a továbbiakban „Diéta funkció”). A Diéta funkció tartalmazhat hivatkozásokat online élelmiszerbolt-kereskedőkre, éttermekre és/vagy a recepteket biztosító webhelyekre. Az ALSAD törekszik rá, hogy ahol lehetséges, ott az ajánlásokat a felhasználó táplálkozási igényeihez, életmódválasztásához és ízléséhez igazítsa a nemzetközi egészségügyi útmutatók és ajánlások felhasználásával, de az ALSAD nem jelenti ki és nem garantálja, hogy a felhasználó az ajánlásokat az ízlésének, táplálkozási és/vagy egészségügyi szükségleteinek megfelelőnek találja, és hogy ezek az ajánlások biztonságosak és megfelelőek. Az ALSAD nem akkreditált egészségügyi szakember vagy dietetikus, és nincs birtokában a felhasználó teljes egészségügyi hátterének és kórtörténetének. A felhasználó köteles konzultálni kezelőorvosával, minden szükséges kutatást maga elvégezni, mielőtt bármilyen táplálkozási- vagy ételválasztással kapcsolatos döntést hoz. Az Alkalmazás tartalma, beleértve korlátozás nélkül az egészségügyi teszteket is, nem helyettesíti a szakmai orvosi tanácsadást, a diagnózist vagy a kezelést.

Az ALSAD biztosítja a naplózás és az automatikus naplózás funkciókat is, amelyek lehetővé teszik az Alkalmazás számára, hogy automatikusan naplózhasson (többek között a felhasználó fitness tracker, smart watch eszközök adataihoz való hozzáférést az Alkalmazáson belüli kifejezett hozzájárulással); vagy a felhasználó általi naplózást, amikor a felhasználó manuálisan rögzíti az étel- és italbevitelét, valamint a testmozgást, az érzéseket és a testméreteket, paramétereket. Az ALSAD a naplózási szolgáltatás használata során igyekszik pontos adatokat rögzíteni, de nem tudja garantálni, hogy az összes adatot megőrzi, és/vagy hogy azok pontosak lesznek.

Az ALSAD Medical nem felelős az élelmiszerekkel, receptekkel, élelmiszer-kereskedőkkel, éttermekkel és/vagy más kereskedőkkel kapcsolatos információk pontosságáért vagy aktualitásáért.

Az Alkalmazásban megjelenő leírások nem feltétlenül tükrözik a helyszínen, az internetes oldalon, vagy az élelmiszerboltban, éttermekben és/vagy egyéb kiskereskedésekben található árakat és leírásokat. Az ALSAD Medical nem vállalja a felelősséget az ilyen tranzakciók feltételeiért vagy a harmadik felektől származó termékekért. Kérjük, hogy minden esetben olvassa el a harmadik fél felhasználási feltételeit, hogy tisztában legyen az ilyen felhasználások és vásárlások releváns feltételeivel.

Egyéb egészséggel kapcsolatos szolgáltatások

Az ALSAD manuális glükóz-monitorozási nyomonkövetési képessége arra szolgál, hogy segítsen megérteni az egyes élelmiszerekre adott egyéni reakciókat, hogy ezáltal fenntartható legyen az egészséges táplálkozás. Ez azonban nem használható alapnak az inzulin adagolására, illetve a folyamatos glükóz monitorozásra (CGM) vonatkozó adatok nyomonkövetésére. Az ALSAD manuális glükóz-monitorozási nyomonkövetési képessége nem nyújt aktuális, valós idejű glükóz információt. A CGM-adatok konkrét felülvizsgálatához csak a CGM-eszközt vagy a CGM-gyártó által támogatott szoftvert kell használni. A glükózfelügyeleti képesség használatához további felügyeleti hardver vásárlása szükséges.

Semmilyen ALSAD által nyújtott információ és tartalom nem minősül orvosi szakvéleménynek vagy diagnózisnak, az ALSAD és B2B partnerei nem minden esetben minősülnek egészségügyi szakembernek. Egészségügyi ellátást vagy tanácsadást nyújtani kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak. A Tartalom általános oktatási célokat hivatott szolgálni, semmilyen esetben sem jelent egészségügyi tanácsadást vagy eszközt, és nem célja egyéni egészségügyi probléma megelőzése, diganosztizálása vagy kezelése. Emellett nem célja, hogy közvetlenül helyettesítsen egy olyan akkreditált egészségügyi szakemberrel való konzultációt vagy szolgáltatást, aki a felhasználó egyedi esetének részleteivel tisztában van.

Annak ellenére, hogy az ALSAD online táplálkozási ajánlásokat is nyújt, ezek semmilyen esetben sem helyettesíthetnek egy egyedi, személyre szabott konzultációt egy dietetikussal vagy táplálkozási szakértővel. Kérjük, a felelős hozzáállás keretében, mielőtt egy új táplálkozási szokást vagy étrendet kezdene el követni, vagy kérdések merülnek fel Önben az egészségügyi állapota kapcsán, minden esetben forduljon kezelőorvosához, vagy más, képzett egészségügyi szakemberhez, és csak a vele történő konzultáció után cselekedjen.

12. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok fenntartása

Az Alkalmazás az ALSAD Medical és licencadói tulajdona, beleértve az Alkalmazáson keresztül rendelkezésre bocsátott anyagokat vagy tartalmakat, valamint az összes globális szellemi tulajdonjogot, beleértve a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a védjegyeket és az üzleti titkokat a fentiekben. Az Alkalmazás rendelkezésre bocsátása nem jelenti az ilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogok átadását, átruházását. Az ALSAD Medical – összhangban a Felhasználási Feltételekben megfogalmazottakkal – minden olyan jogot fenntart, amelyet az itt részletezettekben nem bocsát kifejezetten rendelkezésre. Minden védjegy az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye. A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem biztosít semmiféle jogot az Alkalmazásban található bármely védjegy, logó vagy márkanév használatára, legyen az az ALSAD-é vagy bármely harmadik félé.

A Licenszjogosultnak lehetősége van, de nem köteles visszajelzés, vagy javaslat adására az ALSAD felé az Alkalmazással kapcsolatban.

Ugyanakkor, ha észrevételeket vagy javaslatokat nyújt be az Alkalmazás módosítására vagy javítására vonatkozóan, abban az esetben tudomásul veszi, hogy az ilyen visszajelzésekre semmilyen titoktartási kötelezettség nem vonatkozik, és visszajelzését az ALSAD Medical saját belátása szerint használhatja vagy teheti közzé. Licenszjogosult az ilyen észrevételek és javaslatok tekintetében semmilyen ellenértékre, díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult.

13. Felhasználási feltételek, magatartási szabályok

A Felhasználási Feltételekkel összhangban, a Licenszjogosult beleegyezik, hogy: (a) hamis jogcímen nem kérelmez más személy fiók- vagy egyéb személyes adataihoz való hozzáférést, vagy más módon nem próbál meg jogosulatlanul hozzáférést szerezni az Alkalmazáshoz; (b) nem fog egy másik felhasználót megszemélyesíteni (beleértve: több fiók vagy profil létrehozását) vagy más módon félrevezetni akár egy másik felhasználót, az ALSAD-ot, vagy mást; (c) nem fog a beleegyezésük nélkül más felhasználókra vonatkozó információkat vagy adatokat összegyűjteni, beleértve az e-mail címeket is; (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós anyagokat, levélszemetet, vagy egyéb kéretlen üzeneteket küldeni; (e) nem sérti meg mások jogait, beleértve a rágalmazást, a visszaélést, a lopást vagy a felhasználók fenyegetését; (f) nem sérti meg bármilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait, adatvédelmi jogait vagy erkölcsi jogait; (g) nem fog olyan tartalmat közzétenni vagy továbbítani, amely (vagy amelyről ésszerűen úgy véli) illegális, csalárd vagy jogosulatlan, vagy amely (vagy amelyről ésszerűen úgy véli) bármilyen illegális, hamisított, csalárd, kalóz, illetéktelen vagy erőszakos tevékenységet foglal magában, vagy amely (vagy amelyről ésszerűen úgy véli) magában foglal bármilyen lopott, illegális, hamisított, csalárd, kalóz vagy jogosulatlan anyagot; (i) nem sérti meg az alkalmazandó törvényeket és jogszabályokat; (j) nem tesz közzé csalást vagy félrevezetést;  nem tesz közzé és nem továbbít olyan anyagot, amely (vagy amelyről vélhető) becsületsértő, rágalmazó, obszcén, sértő, beleértve a gyűlöletet, erőszakot keltő és buzdító, fanatikus vagy dicsőítő anyagot, vagy amely nem megfelelő az Alkalmazást használó közösség szelleméhez; (k) nem fog semmilyen vírust, férget, trójai vírust, vagy más káros vagy zavaró komponenst küldeni vagy továbbítani; (l) nem fogja kijátszani, letiltani vagy más módon zavarni az Alkalmazás biztonsági szolgáltatásait vagy olyan funkcióit, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását, az Alkalmazáson módosítást nem hajt végre; (m) nem használ robotot, pókot, webhelykeresést vagy visszakeresési alkalmazást, vagy bármilyen más kézi vagy automatikus eszközt vagy folyamatot az Alkalmazás megszerzéséhez, indexeléséhez, adatbányászathoz.

14. Az Alkalmazás használata járműben

Amennyiben a Licenszjogosult az Alkalmazást egy járműben használja, akkor beleegyezik, hogy (1) az alkalmazandó közlekedési szabályoknak megfelelően viselkedik; (2) ha Ön a sofőr, akkor nem használja az Alkalmazást, kivéve, ha a jármű áll és egy arra alkalmas helyen parkol.

15. Frissítések és fejlesztések

Az ALSAD jogosult, de nem köteles időről időre frissítések kiadására, illetve továbbfejlesztheti az Alkalmazást (ezek az alkalmak „Release” néven hivatkozva). Ezek a Release verziók a mindenkori érvényes szabályok szerint mennek végbe, amelyek automatikus frissítéseket, továbbfejlesztéseket jelenthetnek, az Önnek küldött további értesítések küldése nélkül. Ön elfogadja ezeket az automatikus frissítéseket és továbbfejlesztéseket az Alkalmazáson. Az Alkalmazásra vonatkozó bármilyen hivatkozás az itt leírt Release verziókra is vonatkozik. Ez a Szerződés minden olyan Release verzióra érvényes, amely az eredeti Alkalmazást helyettesíti vagy kiegészíti, kivéve, ha a Release verzió egy külön licensz-szerződéssel kerül kibocsátásra, amely arra a konkrét Release verzióra vonatkozik.

16. Mentesülés a garanciák alól: felelősség kizárása

Ön az Alkalmazás bármely részét saját kockázatára és felelősségére használja.

Az ALSAD nem egészségügyi vagy táplálkozási szakértő, tehát bármely táplálkozási és/vagy egészségügyi tanács az Ön egészségügyi szakértőjével ellenőrizendő. Fizikai testmozgását vagy étkezését felelősséggel végezze és bármely táplálkozási program elkezdése, vagy bármely, fizikai edzést igénylő versenybe való benevezése előtt konzultáljon kezelőorvosával/egészségügyi szakemberrel. Az ALSAD Medical nem vállal és nem vállalhat bármilyen felelősséget bármely vásárlásért vagy tevékenységért, amelyet az Alkalmazás használata során tesz. Az Ön kizárólagos felelőssége bármilyen Ön által hozott döntés, amely az étkezést, az Ön egészségét, vagy edzését érinti.

Az Alkalmazással kapcsolatban az ALSAD Medical nem tesz kifejezett kijelentéseket vagy garanciavállalásokat. A táplálkozással, élelmezéssel, receptekkel, táplálkozási és/vagy egészségügyi tanácsokkal kapcsolatos, képekkel és egyebekkel kapcsolatos információk származhatnak harmadik féltől. Ezektől a harmadik felektől származó tartalmakkal kapcsolatban az ALSAD Medical semminemű felelősséget nem vállal.

Az ALSAD Medical kizárja felelősségét, a tevékenység vagy mulasztás bármilyen formája esetében, online vagy offline, bármilyen személyes sérülés, halál, tulajdonban történő károkozás vagy járulékos károkozás és ennek költségei tekintetében. Az ALSAD Medical kizárja felelősségét és nem ad visszatérítést olyan késedelem, sztrájk, vis maior vagy egyéb ok esetén, amelyek nem állnak közvetlen befolyása alatt és ezért nem vállal felelősséget az ezekkel járó többletköltség, mulasztás vagy bármilyen hatósági, kormányzati fellépés tekintetében. Az aktuális jog által maximálisan megengedett mértékben bármi, amit az Alkalmazás nyújt, „a megtekintett formában” illetve „ahogyan hozzáférhető” állapotban történik, bárminemű garanciavállalás kizárásával. Ezeket nem korlátozva, az Alkalmazással kapcsolatban az ALSAD Medical kizárja az állami vagy egyéb azt magába foglaló garanciákat a forgalmazhatóság, bizonyos célnak való megfelelőség vagy szabályszerűség tekintetében. Az ALSAD Medical nem garantálja, hogy az Alkalmazás bármilyen szolgáltatásában szereplő, élelemre, ételféleségekre, receptekre, táplálkozási információk, versenyek és/vagy árak leírásai pontosak, teljesek, megbízhatóak, egészségesek, biztonságosak és hibátlanok.

Az ALSAD-tól kapott bármilyen tanács vagy információ, szóban vagy írásban, nem keletkeztet semmilyen garanciális kötelezettséget, kivéve, ha ebben a Megállapodásban nevesítve szerepel. Amennyiben ezekre az információkra hagyatkozik, akkor Ön ezt teljes egészében saját felelősségére teszi. Bizonyos országok vagy tartományok bizonyos garanciák kizárását nem teszik lehetővé területükön. Ennek megfelelően az ilyen kivételek lehet, hogy az Ön esetére nem vonatkoznak.

Egyéb, egészségüggyel összefüggő szolgáltatások

Az ALSAD Medical, szerződéses partnerei és beszállítói, beleértve igazgatóit, tisztségviselőit és alkalmazottait, nem terheli felelősség semmilyen direkt, indirekt, különleges, származtatott vagy pénzügyi kárért, beleértve a díjakat és büntetéseket az ALSAD alkalmazással összefüggésbe hozhatóan. Az ALSAD alkalmazás használata és az abban szereplő tanácsok felhasználása során Ön felméri az ALSAD táplálkozási programjában szereplő és egyéb, az ALSAD által nyújtott információk kockázatát. Továbbá, Ön felméri annak teljes kockázatát és bármely egészségügyi következményeit, hogy az ALSAD számára Ön nem adja meg az Önre vonatkozó teljeskörű egészségügyi információkat. Az ALSAD Medical tehát nem felelős olyan esetleges mulasztásért vagy egyéb vétségért, amely megakadályozza a megfelelő táplálkozási szokásrend kialakítását, és Ön a felelősség kizárását elfogadja, beleértve az ebből fakadó bármely származtatott káreseményért vagy bekövetkezett kárért való felelősséget.

Az ALSAD szolgáltatásai nyújtására felhasznál külső tartalmakat („Tartalom”), amelyet külső szolgáltatóktól (USDA FoodDataCentral, Nielsen Brandbank, MDOSZ tartalmak, egyéni orvos és dietetikus szakértők) vesz igénybe. Ezen külső beszállítók felelősek a tartalom megfelelő és naprakész állapotáért. Bár az ALSAD minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Tartalom pontos, teljes és naprakész legyen, nem garantálja és nem vonható felelősségre a Tartalom mindenkori abszolút pontosságáért és teljességéért, függetlenül attól, hogy a tartalmakat az ALSAD vagy valamelyik beszállítója készítette. 

Az alkalmazandó jog maximális mértékig, az ALSAD mindent „megtekintett” és „adott állapotban” nyújt, bármilyen garancia nélkül. Az előbbieket nem korlátozva, az ALSAD Medical nem nyújt semmilyen kötelező garanciát az általa vagy szerződéses partnerei által nyújtott tartalomra. Az ALSAD Medical nem vállal és telepít a beszállítói által biztosított tartalom tekintetében felelősséget. Az ALSAD kizárja bárminemű felelősségét e harmadik felek tevékenysége vagy mulasztása tekintetében, beleértve a személyes sérülések, halál, gondatlanság vagy másféle károkozás és költség keletkeztetése esetét ezen esetekben. Az ALSAD Medical nem garantálja, hogy bármely, ételekkel vagy receptekkel, táplálkozással vagy edzéssel kapcsolatos információja („Tartalom”) pontos, teljes, megbízható, aktuális, egészséges, biztonságos és hibamentes. Az ALSAD Medical nem fogad el és nem vállal felelősséget bármilyen tevékenységért, amelyet Ön választ az ALSAD által nyújtott tartalmak alapján, amelyek az Ön egészségét (beleértve terhesség alatti állapotát) érintik, és Ön a kizárólagos felelőse azon döntéseknek, amelyek alapján menüket és edzőgyakorlatokat választ (beleértve a terhesség alatt választottakat is).

Az ALSAD szolgáltatása használatával Önt terhel minden felelősség és kockázat az ALSAD által biztosított vagy közvetített tartalmak felhasználásával és alkalmazásával kapcsolatban.

17. A személyes adatok védelme

Az Ön személyes információit amelyeket az ALSAD az Alkalmazáson keresztül gyűjt vagy megszerez az Adatvédelmi tájékoztatóban kialakított rendelkezéseinknek megfelelően kezeljük (amely https://www.vesebetegdieta.hu/adatvedelem vagy https://www.diabeteszdieta.hu/adatvedelem vagy https://www.dietaajanlas.hu/adatvedelem a webhelyen olvasható) illetve a Cookies (süti) rendelkezéseknek megfelelően, (amely a https://www.vesebetegdieta.hu/suti-szabalyzat/ vagy a https://www.diabeteszdieta.hu/suti-szabalyzat/ vagy a https://www.dietaajanlas.hu/suti-szabalyzat/ webhelyen található) (összességében “Személyes adatok védelmét szolgáló rendelkezések”), és ezen rendelkezéseket Ön a használattal elfogadja. Tájékoztatjuk, hogy bizonyos, Ön által szolgáltatott személyes adatokat és egyéb információt az Alkalmazással összefüggően az ALSAD az Ön eszközén tárolja (még ha ezeket az információkat nem is gyűjti). Ugyanakkor az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy az Ön eszköze megfelelően biztosítva legyen illetéktelen hozzáférés ellen.

18. A felelősség korlátozása

Az alkalmazandó jog maximális mértékéig megengedve az ALSAD Medical kizárja felelősségét az Ön felé vagy bármely harmadik fél felé, bármilyen károkozás, beleértve, de nem korlátozva az általános, nem szándékos, kivételes vagy büntető jellegű károkozásokra, amelyek az Alkalmazás használatával vagy tartalmával kapcsolatban merülhetnek fel. Bármely esetben az ALSAD Medical teljes felelőssége ennek a Megállapodásnak a teljes tartalmára vonatkozólag nem haladhatja meg az Ön által közvetlenül vagy közvetve vagy a jelen Megállapodás 10. pontja alapján fizetett díjak mértékét, amelyeket Ön az Alkalmazás felhasználására közvetlenül fizetett a kárbeljelentés dátuma előtti három hónapban. Amennyiben Ön az Alkalmazás használatáért nem fizetett, az ALSAD Medical kizár bármely Önnel kapcsolatos felelősségvállalást.

Az előzőekhez kapcsolódva, az ALSAD Medical semminemű felelősséget nem vállal bármely hiba, mulasztás, megszakítás, törlés, műszaki hiba, üzemeltetés során előforduló késés vagy kommunikációs adatátvitel során létrejövő probléma esetére. Az ALSAD Medical nem felelős olyan műszaki hibáért, amely valamilyen telefont vagy mobiltelefont és annak hálózatát, vonalait illeti, valamint az online számítógépes hálózatok, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes eszközök, szoftverek meghibásodását, e-mail technikai okokból történő elveszése tekintetében, illetve az internetes forgalom vagy az Alkalmazás adatforgalmának akadozása/túlterhelése, illetve a felhasználó mobil eszközét vagy számítógépét érő kár tekintetében, amennyiben az Alkalmazás használata alatt történt vagy azzal kapcsolatos. Az ALSAD Medical nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél által biztosított alkalmazás által továbbított információk tekintetében, amelyet a felhasználó továbbít, és amelyeket e harmadik fél tárol vagy őriz meg, akár részben vagy egészben. Az ALSAD Medical semmilyen körülmények közt nem felelős semmilyen veszteségért vagy károkozásért, beleértve a személyes sérülést vagy halálesetet, amely a szolgáltatás használatával kapcsolatban, online vagy offline, táplálkozással kapcsolatban, vagy az Alkalmazás által adott ajánlások betartásával vagy be nem tartásával kapcsolatos, illetve a szolgáltatások használatával kapcsolatos edzési tevékenység keretében történt, amely az Alkalmazásban került meghirdetésre.

19. Kártérítés

A Licenszjogosult kártérítési kötelezettséggel tartozik a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban az alábbi esetekben különösen: (a) jelen Megállapodás megszegése bármely fél által, aki az Ön számítógépét vagy mobileszközét, belépési kódjait, jelszavát vagy azonosító információit használja, beleértve a hamis edzési információk közlését és szintjeit is; (b) bármilyen, az Alkalmazás használatából vagy megkísérelt használatából (illetve meghiúsult használatából) fakadó követelés, veszteség, kár; (c) az Ön bárminemű jog-vagy szabálysértése következtében; (d) ha Ön megsértette bármely harmadik fél jogát, korlátozás nélkül beleértve az Ön által megsértett szellemi tulajdonjogokat vagy erkölcsi jogosultságokat; vagy (e) bármi egyéb, amelyért Ön felelős a jelen dokumentum vagy az érvényes jog alapján. Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás használata a hatályos jog, szabályzatok és útmutatók alapján kell, hogy történjék.

20. Felhasználási szabályok

A Felhasználási feltételek, amelyek az Alkalmazás Ön általi felhasználására vonatkoznak, szerepelnek hivatkozásként ebben a Szerződésben. Ön kijelenti, hogy Önt nem akadályozza semmi az alkalmazandó Felhasználási Feltételek és a hatályos jog alapján az Alkalmazás használatában; amennyiben Ön nem tud ilyen nyilatkozatot tenni, akkor az Ön számára tiltott az Alkalmazás telepítése és használata.

21. Vegyes rendelkezések

Ez a Megállapodás a magyar jog kizárólagos hatálya alá tartozik. Az Ön eljárásai egyéb helyi, tartományi vagy állami joghatály alá is eshetnek. Ezzel a Szerződéssel kapcsolatban vagy az Alkalmazással kapcsolatban Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességel, és Ön visszavonhatatlanul elismeri ezen bíróságok hatáskörét és illetékességét. Az ALSAD Medical ellen olyan ügyben lehet jogilag fellépni, amely nem régebben, mint egy évvel korábban történt. Ha ennek a Szerződésnek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egy végrehajtható rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az eredeti rendelkezésnek a hatályos jog szerint megengedve, míg a Szerződés minden más rendelkezése teljes mértékben hatályban marad. A Szerződés egyetlen rendelkezése sem keletkeztet megbízási/ügynöki, alkalmazási, vegyesvállalati vagy partnerségi kapcsolatot Ön és az ALSAD Medical között és nem hatalmazza fel az ALSAD Medicalt, hogy az Ön nevében járjon el. Ha a Szerződés kifejezett rendelkezései nem hivatkoznak eltérően, ez a Szerződés az ALSAD Medical és Ön között az adott tárgyra vonatkozóan, minden egyéb megállapodást, értelmezést vagy garanciát felülír. Ebben a Szerződésben található információk nem használhatóak arra, hogy korlátozzak az eljárásokat vagy jóvátételeket, amelyekre az ALSAD Medical tiltott cselekmény vagy viselkedés esetén jogosult. A Szerződés bármely rendelkezésének végre nem hajtása nem ad alapot vagy nem jelent felmentést annak betartására, és az ALSAD Medical fenntartja a jogot, hogy saját döntésére végrehajtsa bármely rendelkezést. Bármely rendelkezés megsértésével kapcsolatos eljárás elengedése nem ad alapot arra, hogy bármely további vagy megelőző tevékenységre, amelyek a rendelkezések megsértését vagy hibás teljesítését jelentik. Az ALSAD Medical bármely harmadik fél részére átruházhatja jogait. Ön nem ruházhatja át itt felsorolt jogait és kötelezettségeit, kivéve, ha az ALSAD Medical ehhez kifejezetten és írásban hozzájárul. A Szerződéssel kapcsolatban az ALSAD Medical bármilyen értesítést az Ön által megadott e-mail címre vagy egyéb, Ön által adott kapcsolatfelvételi információ alapján küld ki.

Share This